Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach zaprasza do składania ofert, szczegóły do pobrania w załączniku poniżej, dokument PDF.

Załączniki
Pobierz (oferta.pdf)oferta.pdf[ ]513 Kb
 
INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje , że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, który trzeba złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w terminie do 31 stycznia 2012 r.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Komunikat MPiPS

 

1. trwa nabór wniosków o stypendium szkolne na rok 2011/2012. Termin składania wniosków do 15 wrzesień 2011 r.

2. nabór wniosków o fundusz alimentacyjny - do 31 października 2011 r.

3. nabór wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - do 30 listopada 2011 r.

4. dofinansowanie do posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł na osobę.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS