Start

ROZPRACUJ_TO_logo_www_tloSamorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach uczestnicząc w projekcie "RozPRACUJ to z biblioteką" aplikowało o pozyskanie grantu w wysokości 4400 PLN na realizację działań związanych z lokalnym rynkiem pracy. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Biblioteka otrzymała grant, dzięki któremu mogliśmy zrealizować projekt szkoleniowy dla bezrobotnych kobiet z terenu gminy Nagłowice pn. "Więcej umiem - więcej mogę". Projekt ma na celu zwiększanie szans na znalezienie pracy i aktywnego kreowania swojej przyszłości zawodowej w branży gastronomicznej przez 10 osobową grupę kobiet bezrobotnych lub poszukujących pracy w wieku 20-35 lat z terenu gminy Nagłowice.

Poprawiony (poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:46)

Więcej…

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w związku z wejściem w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prosi o zgłoszenie się do tut. ośrodka w terminie nie przekraczającym 4 miesiące od daty otrzymania pisma w celu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Poprawiony (poniedziałek, 02 czerwca 2014 12:13)

Więcej…

 

W związku z realizacją przez gminę Nagłowice polityki prorodzinnej dnia 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy Nagłowice podjęła ustawę o ustanowieniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na okres 2014 – 2015.

Poprawiony (czwartek, 24 kwietnia 2014 22:25)

Więcej…

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje że, rozpoczyna tegoroczną edycję projektu systemowego "Razem łatwiej".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione (rolnicy) w wieku aktywności zawodowej.

GOPS oferuje w ramach projektu skorzystanie z :

- usług psychologa,

- usług doradcy zawodowego,

- ukończenia kursu zawodowego zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami,

- otrzymania wsparcia dochodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby GOPS w miesiącach kwiecień- maj, wówczas nastąpi rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach , ul. Mikołaja Reja 5 w dni robocze w godzinach

od 7:15 do 15:15 telefon - 41 38 146 19.

 

ROZPRACUJ_TO_logo_www_tlo„Więcej umiem - więcej mogę" w bibliotece w Nagłowicach

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „ Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką" realizuje projekt szkoleniowy dla bezrobotnych kobiet z terenu gminy Nagłowice pn. „Więcej umiem - więcej mogę". Projekt ma na celu zwiększanie szans na znalezienie pracy i aktywnego kreowania swojej przyszłości zawodowej w branży gastronomicznej przez 10 osobową grupę kobiet bezrobotnych lub poszukujących pracy w wieku 20-35 lat z terenu gminy Nagłowice.

W ramach Projektu paniom z terenu gminy Nagłowice, które wyrażą chęć uczestnictwa, Biblioteka oferuje spotkanie z doradcą zawodowym, warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych i kurs kelnerski trwający 30 godz. Po ukończeniu kursu uczestniczki otrzymają stosowne zaświadczenie i certyfikat. Udział w tych szkoleniach jest bezpłatny. Podczas kursu będą zapewnione materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz ciepły posiłek.

Nabór do Projektu „Więcej umiem - więcej mogę" Biblioteka będzie prowadzić od 3 do 23 marca 2014. Zainteresowane panie w wieku 20 – 35 lat, bezrobotne, zamieszkałe na terenie gminy Nagłowice prosimy o kontakt z Samorządowym Centrum Bibliotek i Kultury „ Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach, ul. K. Walewskiego 7/1, tel. 41 38145 70. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, w przydatku większej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Poprawiony (poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:41)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że termin składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 przypada w dniach od 02.09.2013r do 16.09.2013r.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł na członka rodziny.

Załączniki
Pobierz (stypendium szkolne - wniosek.pdf)stypendium szkolne - wniosek.pdf[ ]445 Kb

Poprawiony (środa, 28 sierpnia 2013 06:03)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS