Start

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłąsza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor. Szczegóły w załączeniu poniżej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informauje, że dzień 14 sierpnia 2017 roku jest dniem wolnym od pracy, zostanie on odpracowany w dniu 05 sierpnia 2017 roku.

Poprawiony (wtorek, 25 lipca 2017 08:06)

 

rodzina_500_smW związku z wejście w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r. poz. 195) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że będzie realizatorem świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Nagłowice.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w godzinach od 7:15 do 15:30.

Więcej…

 

rodzina_500_sm"Rodzina 500 plus" już w kwietniu
Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”,

Załączniki
Pobierz (Informator RODZINA 500+.pdf)Informator RODZINA 500+.pdf[ ]227 Kb
Pobierz (Informator.pdf)Informator.pdf[ ]983 Kb
Pobierz (Informator01.pdf)Informator01.pdf[ ]1895 Kb
Pobierz (Informator02.pdf)Informator02.pdf[ ]620 Kb
Pobierz (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ]499 Kb

Poprawiony (wtorek, 15 marca 2016 10:20)

Więcej…

 

Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody" [U. Nowakowska, Przemoc kobiet w rodzinie, Warszawa 2008, s. 21]. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Więcej…

 

Od dnia 11 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach będzie czynny w godzinach 7:15 - 14:15. Szczegóły poniżej w załączeniu.

Załączniki
Pobierz (Zarzadzenie_Nr_2-2015.pdf)Zarzadzenie_Nr_2-2015.pdf[ ]181 Kb

Poprawiony (wtorek, 11 sierpnia 2015 05:49)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS