Start Edycja 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w kwietniu 2015 r. rozpoczął kolejną edycję projektu systemowego "Razem łatwiej". Zaakceptowany budżet projektu wynosi 50 000,00 zł w tym wkład własny wynosi 5 250,00 zł.

Więcej…

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS