Start Edycja 2013 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Asystent rodziny - Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Wyrozumska zam. Skroniów, 28-300 Jędrzejów. Szczegóły w załączniku poniżej.

Ogłoszenie o naborze na sranowisko pracy - Asystent Rodziny

W związku z realizacją projektu "Razem Łatwiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - przewidywany okres zatrudnienia 1.06 - 30.11.2013 r.

Osoby zainteresowany proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Asystent rodizny" w terminie do 29 maja 2013 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 38 146 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15 oraz w dokumencie załączonym poniżej.

Załączniki
Pobierz (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[ ]1656 Kb
Pobierz (Wyniki naboru.pdf)Wyniki naboru.pdf[ ]296 Kb

Poprawiony (poniedziałek, 03 czerwca 2013 20:00)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS