Start Edycja 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach

Projekt pn. "Razem łatwiej"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w 2011 roku rozpoczął realizację projektu systemowego pn. "Razem łatwiej". Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 10 osób korzystających z pomocy społecznej , które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Osoby uczestniczące w Projekcie skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

- warsztatów kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa,

- warsztatów aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,

-uczestnictwa w jednym z kursów:

1. Nowoczesne techniki sprzedaży+ kasy fiskalne +minimum sanitarne,

2. Kucharz małej gastronomii,

3. Fryzjer,

4. Spawanie blach i rur metodą MAG.

5. Stolarz meblowy,

6. Elektryk – uprawnienia do 1 kV

Po ukończeniu szkoleń i warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie i uzyskanie kwalifikacji.

Dodatkowe informacje GOPS w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice

Tel. 41-38-146-19: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS