Start

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 PRZYPADA W DNIACH OD 01.09.2021 r. DO 15.09.2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa rodzic oraz pełnoletni uczeń.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodzie:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r.)
  2. Nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
  3. Odcinek lub zaświadczenie o wysokości emerytury/renty,
  4. Odcinek pobieranych alimentów, a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

         Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

Poprawiony (wtorek, 24 sierpnia 2021 10:10)

Więcej…

 

.

kartka 2021

Załączniki
Pobierz (kartka_2021.jpg)kartka_2021.jpg[ ]138 Kb
 

bozenarodzenie2020

 

 

 

 

Załączniki
Pobierz (bozenarodzenie2020.jpg)bozenarodzenie2020.jpg[ ]113 Kb

Poprawiony (wtorek, 22 grudnia 2020 09:50)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYPADA W DNIACH OD 01.09.2020 r do 15.09.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa rodzic oraz pełnoletni uczeń.

Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodzie:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r)

2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,

4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów.

Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatek mieszkaniowy.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308,00 zł x ha przeliczeniowy.

Poprawiony (niedziela, 30 sierpnia 2020 23:02)

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019?fbclid=IwAR1GFfTFpoTuRytQtL4qGncS7V-vzr7Ou8zFywQBPZ8hGHkwwPf5BLL9A5s

 

Poprawiony (piątek, 14 sierpnia 2020 09:17)

 

Zarządzenie nr 2/2020 

Załączniki
Pobierz (Zarządzenie_2-2020_dzień_wolny.pdf)Zarządzenie_2-2020_dzień_wolny.pdf[ ]947 Kb

Poprawiony (czwartek, 13 sierpnia 2020 06:06)

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS