Start

POPZ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Więcej…

 

Zyczenia-2018

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy. Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Nabór księgowy - wyniki.pdf)Nabór księgowy - wyniki.pdf[ ]678 Kb

Poprawiony (wtorek, 05 grudnia 2017 09:02)

 

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor. Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Wyniki naboru - inspektor.pdf)Wyniki naboru - inspektor.pdf[ ]803 Kb

Poprawiony (wtorek, 05 grudnia 2017 09:02)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy. Szczegóły w załączeniu poniżej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłąsza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor. Szczegóły w załączeniu poniżej.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS